Sebze ve meyveler en önemli besin kaynaklarındandır. günlük yiyeceklerin 1/3’ünün çiğ taze sebze ve meyveden oluşmalıdır. Vücudun gerekli vitaminlerini almasını , enzimlerin çalışmasını ve mineral maddelerinin emilimlerini sebze ve meyveler sağlar. Sebze ve meyve yeterince yenmezse enzimlerimiz tam çalışmaz ve vücuda giren diğer gıdalardan tam yararlanılamaz ve çeşitli hastalıklara neden olur.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[16 Ara 2008 | No Comment | ]

Vücudun çeşitli maddelere ihtiyacı vardır. Bu nedenle, her gün çeşitli gıdaları yemeye mecburuz. Bu çeşitli gıdalar, vücudun ge­rekli ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde seçilirler. Fakat çeşitli grup­taki gıda maddeleri, hazım yönünden bazen birbirinin zıddıdır ve biri diğerini etkiler. Bu sebeple gıdaları aynı öğünde birleştirirken bu konuyu da gözden uzak tutmamak gerekir. Aksi halde vücudu­muzun ihtiyaçlarını karşıladık zannederiz. Aslında hazım yolların­da ve tüm vücutta çeşitli arızalara yol açabiliriz. Bu konu aşağıda izah edilmiştir.

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[16 Ara 2008 | No Comment | ]

Yediğimiz çeşitli gıdalar kullanıldıktan sonra kanımızı asidik veya bazik hale getirirler. Sağlıklı ve vücudun dayanıklı kalabilme­si için, yenilen gıdaların kanımızı asit mi, yoksa bazik mi yaptığı bilinmelidir. Gıdaların ekşi veya tatlı olmasının, bunların kanımızı asidik veya bazik yapmasıyla bir ilgisi yoktur.
Sağlıklı kişilerde tüm günlük yiyeceklerin % 60 – 70’inin kanı­mızı bazik yapıcı, kalan % 30 – 40’ınm da (ağırlık olarak) asidik ya­pıcı olması gerekir. Sinirli kimseler, zayıf kimseler, kemik yapısı zayıf olanlar, çok üşüyenler ve dişleri çürümeye başlayan çocuklar (bunlar uykuda dişlerini gıcırdatır), bazik gıda miktarını daha da fazla yemelidirler.
Şu …

Yazının Devamını okumak ve bilgi almak için tıkla »
[16 Ara 2008 | No Comment | ]